Advies RvZ: “Schaf numerus fixus af”

21 02 2010

Door Sammy van Lieshout
Den Haag – De Raad van Volksgezondheid & Zorg (RvZ) adviseert het kabinet om de numerus fixus bij geneeskundestudies over vijf jaar af te schaffen. De RvZ hoopt zo het ernstige tekort aan medisch specialisten aan te pakken. Gisteren overhandigde drs. Rien Meijerink voorzitter van de RvZ het officiële adviesrapport aan de ministers Plasterk en Klink.

Glunderend van trots overhandigde R. Meijerink, het officiële advies aan de ministers. Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reageerde in eerste instantie verbaasd. Hij had niet verwacht dat de raad met een direct advies over afschaffing zou komen, maar meer met een verruiming ervan. De verbazing was van zijn gezicht af te lezen.

Plasterk vindt het hedendaagse lotingsysteem sowieso ‘oneerlijk’. Hij benadrukte echter wel dat de universiteiten met goede argumenten moeten komen om studenten aan te nemen voor een geneeskundestudie. Minister Klink noemde het rapport ‘een breed, helder en duidelijk advies’. Beide ministers zien een rooskleurige toekomst voor de gezondheidszorg. Er werd gesproken over een verdubbeling van het aantal artsen in 2025.

“Dit betekent echter niet dat iedereen per definitie zal worden toegelaten tot een geneeskunde studie”, aldus Meijerink. De raad adviseert universiteiten om met een decentraal selectiesysteem te komen. Daarbij moet voortaan gekeken worden naar het gemiddelde eindcijfer op de middelbare school, de motivatie van de aankomende student en zijn attitude. Dit zal volgens R. Meijerink de kwaliteit van de studie ten goede komen

Tevens komt er een nieuw systeem voor de financiering van de studies. Het mee laten betalen aan een specialisatie door de arts in opleiding is de grootste verandering. Daarnaast zal de overheid een deel subsidiëren, net als de school zelf. Impopulaire specialisaties als jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg zouden dan goedkoper moeten worden, om de serieus gemotiveerde student extra te stimuleren.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: